46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Zakres dostosowania z poszczególnych przedmiotów wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (wg poszczególnych dysfunkcji).

Kampania Rzecznika Praw Dziecka: Powiedzmy STOP szkolnej agrasji
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych
Program naprawczy
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – dokumentacja dla wychowawców 2018-2019

Regulamin ZFŚS

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wniosek o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Umowa pożyczki

Tabela dofinansowania

Decyzja o przyznaniu pożyczki z ZFŚS

Oświadczenie

Odmowa przyznania świadczenia z ZFŚS

Plan dochodów i wydatków ZFŚS