46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Harmonogram zebrań

Forma spotkania
Data/Klasy
Uwagi
ZEBRANIE OGÓLNE

. godz. 17.30

klasy czwarte,  ósme i trzecie oddziałów gimnazjalnych Budynek B

. godz. 17.30

klasy 1-3

. godz. 17.30

klasy 4-7 Budynek A

 • Organizacja roku szkolnego 2018/2019
 • Pozyskanie informacji od rodziców nt. propozycji do planu pracy wychowawcy i planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym.
 • Organizacja ślubowania uczniów klas pierwszych.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

i socjalna w szkole.

 • Wybory klasowych rad rodziców.
 • Zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole (Statut Szkoły, WZO, regulaminy).
DYŻURY INDYWIDUALNE

. godz. 17.30

klasy czwarte,  ósme i trzecie oddziałów gimnazjalnych Budynek B

. godz. 17.30

klasy 1-3

 r. godz. 17.30

klasy 4-7 Budynek A

 • Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
 • Udzielanie wskazówek dotyczących pracy z uczniem.
ZEBRANIE OGÓLNE

. godz. 17.30

klasy czwarte,  ósme i trzecie oddziałów gimnazjalnych Budynek B

 r. godz. 17.30

klasy 1-3

r. godz. 17.30

klasy 4-7 Budynek A

 • Analiza sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.
 • Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy).
 • Organizacja imprez szkolnych i klasowych typu: andrzejki i mikołajki.
 • Przygotowania do obchodów Dnia Patrona Szkoły.
 • Bieżące sprawy klasy i szkoły.
DYŻURY INDYWIDUALNE

. godz. 17.30

klasy czwarte,  ósme i trzecie oddziałów gimnazjalnych Budynek B

 r. godz. 17.30

klasy 1-3

. godz. 17.30

klasy 4-7 Budynek A

 • Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
 • Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania.
 • Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.
ZEBRANIE OGÓLNE

. godz. 17.30

klasy czwarte,  ósme i trzecie oddziałów gimnazjalnych Budynek B

. godz. 17.30

klasy 1-3

. godz. 17.30

klasy 4-7 Budynek A

 • Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów w  I semestrze.
 • Organizacja zabawy karnawałowej.
 • Bieżące sprawy klasy i szkoły.

DYŻURY INDYWIDUALNE

05.03.2019 r. godz. 17.30

klasy czwarte,  ósme i trzecie oddziałów gimnazjalnych Budynek B

06.03.2019 r. godz. 17.30

klasy 1-3

. godz. 17.30

klasy 4-7 Budynek A

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.

ZEBRANIE OGÓLNE

. godz. 17.30

klasy czwarte,  ósme i trzecie oddziałów gimnazjalnych Budynek B

. godz. 17.30

klasy 1-3

. godz. 17.30

klasy 4-7 Budynek A

 • Omówienie organizacji egzaminu gimnazjalnego.
 • Omówienie organizacji egzaminu ósmoklasisty
 • Omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.
 • Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy).
 • Organizacja wycieczek klasowych i wyjazdów integracyjnych.

ZEBRANIE OGÓLNE

. godz. 17.30

klasy czwarte,  ósme i trzecie oddziałów gimnazjalnych Budynek B

. godz. 17.30

klasy 1-3

. godz. 17.30

klasy 4-7 Budynek A

 • Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów w II semestrze.
 • Mocne i słabe strony klasy.
 • Organizacja zakończenia roku szkolnego.