46 833-27-38 sp4sk@op.pl

Koła zainteresowań

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM
2016/2017 – 2 SEMESTR

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA ZAJĘCIA !

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

PIĄTEK 14.35 -15.20 (XI –III)

ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE

Elżbieta Azarkiewicz, Krystian Morawski, Tomasz Walczewski

WG. HARMONOGRAMU CZWARTKÓW LEKKOATL.

„CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE” ZAJĘCIA SPORTOWE

Elżbieta Azarkiewicz, Krystian Morawski, Tomasz Walczewski

PONIEDZIAŁEK 13.45 -15.20 CZWARTEK 14.35 -15.20

ZAJĘCIA SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO

Elżbieta Azarkiewicz, Krystian Morawski

CZWARTEK 16.10-17.00

KOŁO SPORTOWE DLA KLAS 2

Anet Fatel