46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Andrzejki 2019.

Jak co roku w przededniu św. Andrzeja Samorząd Szkolny przygotował wróżby andrzejkowe.Było lanie wosku, wróżenie z kart, serca z imionami przyszłych oblubieńców, ciasteczka z wróżbą i wiele innych.Chętnych do ,,poznania" swojej przyszłości nie brakowało.Niech spełnią...

Uczniowska debata na temat: „Nasza Szkoła – Nasza Sprawa”.

W piątek 11.09.2019 r.odbyła się uczniowska debata na temat: "Nasza Szkoła - Nasza Sprawa". W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodniczący Samorządów Klasowych. Celem dyskusji było zgłoszenie postulatów oraz propozycji uczniów...

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 30 września w budynku A zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wyniki przedstawiają się następująco: oddano 378 głosów w tym 340 głosów ważnych 38 głosów nieważnych. 27 września 2019r w budynku B odbyły się wybory do Zarządu Samorządu...

Kampania wyborcza

W piątek 27 września zakończyła się kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie po dokonaniu wstępnych formalności związanych ze zgłoszeniem swojej kandydatury przystąpili do kampanii wyborczej. Wszyscy kandydaci prezentowali swoje postulaty i programy...

Samorząd szkolny

Andrzejki 2019.

Andrzejki 2019.

Jak co roku w przededniu św. Andrzeja Samorząd Szkolny przygotował wróżby andrzejkowe.Było lanie wosku, wróżenie z kart, serca z imionami przyszłych oblubieńców, ciasteczka z wróżbą i wiele innych.Chętnych do ,,poznania" swojej przyszłości nie brakowało.Niech spełnią...

Kampania wyborcza

Kampania wyborcza

W piątek 27 września zakończyła się kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie po dokonaniu wstępnych formalności związanych ze zgłoszeniem swojej kandydatury przystąpili do kampanii wyborczej. Wszyscy kandydaci prezentowali swoje postulaty i programy...

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 stanowią :

Przewodnicząca – Wiktoria Stefanowska
I zastępca przewodniczącej – Krzysztof Świderski
II zastępca przewodniczącej – Bartosz Szturomski
III zastępca przewodniczącej – Oliwia Gajda

Pozostali członkowie zarządu :

Budynek A:

Zofia Kowalska
Izabella Czyżewska
Zuzanna Nowakowska

Budynek B:

Gabriela Golis
Maksymilian Hoppe
Antoni Kuśmierczyk
Lena Woźniak
Aleksandra Gajewska