46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Stołówka

BUDYNEK „A” ul. Jasna 30

W miesiącu październiku kwota za obiady wynosi 110 zł

Należność za obiady proszę wpłacać do 10-go danego miesiąca WYŁĄCZNIE przelewem na numer konta 92 1020 3352 0000 1802 0193 6582,

W przypadku odpisów za poprzedni miesiąc rodzic zostanie poinformowany w prywatnej wiadomości o wysokości kwoty do uiszczenia.

W sytuacji nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 8,30 w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło obiadu. (tel. 46 833 27 38)

 

BUDYNEK „B” przy ul Szarych Szeregów 6

Szanowni Rodzice!

Informacja o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu będzie przesyłana do Państwa w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca. Będzie ona przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Należność za obiady proszę wpłacać do 15-go każdego miesiąca WYŁĄCZNIE gotówką w sekretariacie szkoły przy ulicy Szarych Szeregów, w kwocie, którą otrzymali Państwo w wiadomości.

W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 8,30 w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło obiadu. (tel. 510 247 089)

Alergeny