46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Dnia 14 czerwca 2024r. w naszej szkole odbył się apel profilaktyczny dla uczniów klas VI-VIII. nt. „Bezpieczne wakacje”. Pierwszą część apelu poprowadziła pedagog p. Katarzyna Wojtala, która przypomniała informacje dotyczące „Standardów ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach”. Pani pedagog przypomniała zasady bezpiecznych relacji pracowników szkoły z małoletnimi, zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi w szkole, niedozwolone zachowania małoletnich w szkole, zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu, ścieżki postępowania małoletniego w przypadku doznania przez niego krzywdy oraz gdzie szukać pomocy, gdy prawa ucznia są nieprzestrzegane?
Drugą część apelu poprowadzili pracownicy Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KMP p. Katarzyna Kurkowska i p. Marcin Kleczko. Podczas spotkania funkcjonariusze poruszyli tematykę związaną z bezpieczeństwem na drodze, nad wodą, w górach czy miejscu zamieszkania. Pracownicy KMP zwrócili również uwagę na zagrożenia podczas korzystania z Internetu, telefonu komórkowego czy portali społecznościowych oraz zagrożeń związanych z eksperymentowaniem przez dzieci i młodzież różnych środków psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy.
Na zakończenie p. Katarzyna Wojtala życzyła pracownikom KMP, pracownikom szkoły i uczniom zdrowych, miłych i bezpiecznych wakacji.

Skip to content