46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

FLUORYZACJA W BUDYNKU B W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDZIE PRZEPROWADZANA W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:

16 X 2019, 27 XI 2019, 08 I 2020, 19 II 2020, 01 IV 2020, 13 V 2020

1 godzina lekcyjna klasy : 3a, 2e, 2a, 2c
2 godzina lekcyjna klasy: 5d, 2d, 2b, 3d
3 godzina lekcyjna klasy : 5c, 4a,1a, 1e
4 godzina lekcyjna klasy: 1c, 1d, 1b, 3e
5 godzina lekcyjna klasa : 3b,3c
6 godzina lekcyjna klasa: 5e ( 15 X, 26 X, 07 I, 18 II, 31 III, 12 V )

FLUORYZACJA W BUDYNKU A W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDZIE PRZEPROWADZANA W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

16 X 2019, 27 XI 2019, 08 I 2020, 19 II 2020, 01 IV 2020, 13 V 2020

Klauzula informacyjna
Informacja pielęgniarki szkolnej
Informacja pielęgniarki szkolnej