46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Pracownicy

Dyrekcja

mgr Barbara Karwat

mgr Barbara Karwat

Dyrektor Szkoły

mgr Renata Bornińska

mgr Renata Bornińska

Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr Danuta Tartanus

mgr Danuta Tartanus

Zastępca Dyrektora Szkoły

L.p. Nazwisko i imię Przedmiot 
1 Adamczyk Urszula matematyka
2 Anyszko Katarzyna geografia
3 Azarkiewicz Elżbieta wychowanie fizyczne 
4 Bezdziczek Monika edukacja wczesnoszkolna 
5 Bornińska Renata wicedyrektor, historia, WOS
6 Bors Katarzyna świetlica 
7 Boryna Monika język niemiecki, nauczyciel wspomagający
8 Bystrońska-Figat Marta język angielski
9 Dembko-Pryk Elżbieta edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne 
10 Fatel Aneta edukacja wczesnoszkolna 
11 Frontczak Wioletta język angielski
12 Gąsecka Aleksandra język angielski
13 Głogowska Ewa język polski 
14 Góraj Irena muzyka 
15 Górecka Małgorzata matematyka
16 Górska Anna historia, WOS
17 Gruchała Renata język polski 
18 Grzejszczak-Wojdacz Anna język angielski
19 Hoppe Jadwiga język angielski
20 Jankiewicz Iwona język polski 
21 Jarzębska Ewa edukacja wczesnoszkolna 
22 Jaśniewska Marta świetlica, język rosyjski 
23 Kamińska Anna język polski, zajęcia rewalidacyjne, reedukator 
24 Kapuścińska Agata biologia, chemia 
25 Karwat Barbara dyrektor, język polski 
26 Kirst Ewa wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
27 Klemba Grażyna biblioteka 
28 Klepaczka Aleksandra edukacja wczesnoszkolna, język angielski 
29 Klepaczka Małgorzata chemia 
30 Klimczyk Piotr psycholog, zajęcia rewalidacyjne 
31 Kołacz Magdalena logopeda 
32 Korsiuk Grażyna matematyka
33 Krokocki Jerzy religia, informatyka 
34 Kruk Ewa matematyka
35 Kunat Julita świetlica 
36 Kuśmierz Jolanta wychowanie fizyczne, EDB
37 Legięcka Katarzyna religia, język niemiecki
38 Legięcki Paweł plastyka, technika 
39 Leśniewicz Iwona biologia
40 Lorenc-Kowalska Justyna edukacja wczesnoszkolna, etyka, reedukator 
41 Machowska Mariola edukacja wczesnoszkolna 
42 Magdziarz Agnieszka nauczyciel wspomagający 
43 Maj Anna edukacja wczesnoszkolna, język angielski 
44 Majsik Jolanta biblioteka 
45 Makola Halina edukacja wczesnoszkolna 
46 Malka Małgorzata historia 
47 Maluchnik Marta język polski 
48 Mazgaj Agnieszka świetlica
49 Melon Małgorzata język angielski
50 Melon-Mika Karolina język angielski
51 Michalak Agata język polski, język niemiecki 
52 Michalska Marzena pedagog 
53 Miśkiewicz Małgorzata język polski, zajęcia rewalidacyjne, 
54 Miśta Bartłomiej wychowanie fizyczne, nauka pływania 
55 Mokrzycka Marta religia 
56 Morawski Krystian wychowanie fizyczne 
57 Mularczyk Agnieszka wychowanie fizyczne, sks 
58 Nosal Magdalena historia 
59 Nowosad Katarzyna matematyka 
60 Okrasa Agnieszka wychowanie fizyczne, WDŻ, sks, nauka pływania 
61 Owczarek Agnieszka edukacja wczesnoszkolna 
62 Owczarek Monika edukacja wczesnoszkolna, reedukator 
63 Patrzałek Aneta fizyka, chemia 
64 Pawlata Katarzyna  nauczyciel wspomagający 
65 Piątkowska Marianna edukacja wczesnoszkolna, sks
66 Prokopczyk Arleta edukacja wczesnoszkolna
67 Różycka Halina religia, technika 
68 Ryfka Dorota język polski, język rosyjski 
69 Skowrońska-Kałwak Ilona edukacja wczesnoszkolna 
70 Słaba Marzena religia 
71 Smyła Aneta matematyka 
72 Stasiewicz Renata etyka, historia, WOS, 
73 Szeliga Mariola świetlica 
74 Śmieszek Katarzyna język polski 
75 Tartanus Danuta wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna 
76 Trebnio Edyta edukacja wczesnoszkolna 
77 Wacławek Iwona WDŻ, reedukator, nauczyciel wpomagający, zajęcia rewalidacyjne 
78 Wenus Adam informatyka 
79 Wiercioch Krzysztof wychowanie fizyczne, sks 
80 Wojtala Katarzyna doradztwo zawodowe, pedagog 
81 Woźniak Aneta biologia, przyroda, WDŻ
82 Wójcik Karolina świetlica 
83 Wójcik Magdalena świetlica 
84 Wyszogrodzka Beata matematyka 
85 Zagawa Monika język angielski 
86 Zakrzewska Sylwia język niemiecki, nauczyciel wspomagający 
87 Zielińska Lila edukacja wczesnoszkolna 
88 Żaczek Agata pedagog 

WYCHOWAWCY KLAS  w roku szkolnym 2021/2022

KLASY  IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY 
I A  Klepaczka Aleksandra
I B Trebnio Edyta
I C Dembko – Pryk Elżbieta
I D Machowska Mariola 
II A Bezdcziczek Monika
II B Fatel Aneta
II C Makola Halina
II D Lorenc – Kowalska Justyna 
II E Skowrońska – Kałwak Ilona
III A Zielińska Lila
III B Owczarek Agniewszka 
III C Jarzębska Ewa
III D Owczarek Monika 
III E Piątkowska Marianna
IV A Morawski Krystian
IV B Legięcki Paweł
IV C Frontczak Wioletta 
IV D Bystrońska – Figat Marta
IV E Woźniak Aneta 
V A Melon – Mika Karolina 
V B Górecka Małgorzata
V C Gruchała Renata
V D Jankiewicz Iwona 
V E Grzejszczak – Wojdacz Anna 
VI A  Miśta Bartłomiej
VI B Michalak Agata 
VII A Mularczyk Agnieszka 
VII B Miśkiewicz Małgorzata 
VII C Stasiewicz Renata 
VII D Patrzałek Aneta 
VII E Anyszko Katarzyna 
VIII A Wacławek Iwona 
VIII B Okrasa Agnieszka 
VIII C Głogowska Ewa
VIII D Ryfka Dorota
VIII E Kapuścińska Agata
VIII F Kamińska Anna
VIII G Azarkiewicz Elżbieta
VIII H  Zakrzewska Sylwia 
 1. lp Nazwisko i imię  stanowisko
  1 Baleja Danuta woźna
  2 Bartosik Dorota woźna
  3 Bielecka Agnieszka sprzątaczka
  4 Cicha Agnieszka  sprzątaczka
  5 Dałkowska Krystyna  woźna
  6 Dworniczak Anna sprzątaczka
  7 Gradowska Renata kucharka
  8 Jasiak Elżbieta pomoc kuchenna
  9 Jaśniewski Ireneusz robotnik gospodarczy
  10 Karbowiak Aneta sprzątaczka/pomoc kuchenna 
  11 Klekotko Joanna specjalista ds. kadr
  12 Korbin Agnieszka sprzątaczka
  13 Koźbiał Ewa specjalista ds. gospodarczych
  14 Mierzejewski Andrzej konserwator
  15 Pracka Jolanta sprzątaczka
  16 Sawicka Iwona intendent
  17 Słowik Halina sprzątaczka
  18 Suplewska Magdalena  specjalista ds. administracyjnych 
  19 Szkopiński Andrzej  specjalista ds. gospodarczych
  20 Waberski Mirosław konserwator
  21 Wiśniewska Ewa  woźna
  22 Wysocka Magdalena sekretarz szkoły 
  23 Zaradna Karolina sprzątaczka