46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

13 maja 2024 roku w klasie 6b odbyło się szkolenie w ramach edukacji z wojskiem. „Edukacja z wojskiem” to nowy, pilotażowy program ministerstw edukacji oraz obrony narodowej. Podniósł on świadomość dzieci i młodzieży dotyczącą bezpieczeństwa i obronności, a także kształtował w młodych ludziach podstawowe umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

3-lekcyjne szkolenia połączyły teorię i praktykę oraz zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzili zajęcia w szkole – w klasie, na boisku. Ich nadrzędnym założeniem było przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

W naszej szkole zajęcia przeprowadzili żołnierze z 25 Batalionu Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim.

Skip to content