46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

  W dniach 19.02. – 23.02. w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się Szkolny Tydzień „Grzeczność na co dzień”. Celem głównym projektu jest:
• propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego,
• rozwijanie pozytywnej komunikacji uczniów.
Realizując zadania i działania w ramach projektu, uczniowie:
• doskonalą nawyki kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach,
• używają zwrotów i form grzecznościowych,
• przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
• kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
• kulturalnie zachowują się w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią,
• stosują wyrazy uprzejmości w kontaktach międzyludzkich,
• akceptują i naśladują pozytywne wzorce zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność,
• wiedzą, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów,
• potrafią dobrać stosowny ubiór w zależności od okoliczności,
• przestrzegają zasad fair play,
• potrafią współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować i organizować swoją
pracę.
Projekt zaangażował uczniów klas I-III. Był realizowany na zajęciach oraz w trakcie różnych działań.
W poniedziałek, 19 lutego odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu. Pani Wicedyrektor, Danuta Tartanus powitała wszystkich, przedstawiając główny temat działań. Po czym uczniowie zintegrowali się podczas zabawy „Powitania”. Tym razem to wychowawcy klas I-III przedstawili dzieciom wiersz pt. „Balladę o uprzejmym rycerzu”.
W każdym kolejnym dniu, w klasach była realizowane tematyczne zajęcia. Odbyły się dni był pod hasłem:
1. Poniedziałek -„Grzeczność nie jest nauką łatwą……”, „Dobre maniery”.
2. Wtorek – „Magiczne słowa”.
3. Środa – „Czasem wystarczy jeden gest , jedno słowo…” „Dama i dżentelmen” – wybory w klasie.
4. Czwartek – „Grzeczność w literaturze – mój autorytet – mój idol” ( G. Kasdepke ,A. Frączek, Ks. J. Twardowski).
5. Piątek – „Kultura przy stole”.
Z działań, które zrealizowali uczniowie warto zwrócić uwagę na:
„Portrety życzliwych kolegów”
„ABC dobrego wychowania” – wystawa prac związana z twórczością G. Kasdepke
„Ściana grzeczności”, czyli bon ton dobrych manier”
Plakaty tematyczne
W piątek odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego uczniowie prezentowali przygotowane utwory. Pani Dyrektor, Barbara Karwat wręczyła uczniom „Certyfikaty Damy i Dżentelmena”. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę pt. „Proszę, przepraszam…”
Grzeczność to cecha każdego człowieka, która kształtuje się przez lata.
A „. W wychowywaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „ miał”, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale dla drugich „. / Jan Paweł II / – Wierzymy głęboko, że nasze wspólne działania przyczynią się do nauki – bycia nie tylko z drugimi, ale dla drugich „.

Skip to content