46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

truizmem jest stwierdzenie, że kilka procent uczniów ma trudności z opanowaniem techniki czytania. Często te trudności wynikają z dysleksji, a czasem po prostu dziecko potrzebuje więcej czasu, aby opanować technikę czytania na poziomie odpowiednim do wieku.

Jeśli dziecko słabo czyta, należy pomóc mu w opanowaniu tej sztuki poprzez specjalistyczną terapię w przypadku dysleksji, ale także poprzez zachęcanie do samodzielnego czytania po cichu i na głos. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym łatwiej będzie można mu pomóc, a to, z całą pewnością, przełoży się na sukcesy szkolne dziecka i pozytywnie wpłynie na jego samoocenę.

Biblioteka szkolna zakupiła ze Środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa książeczki z dużymi literami, z wyszczególnionymi na kolorowo sylabami, małą ilością tekstu na stronie, żeby zachęcić dzieci do wypożyczania i czytania kolejnych książeczek. Przeznaczone są one dla uczniów klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z czytaniem i wypożyczaniem książek ze szkolnej biblioteki, jak również dla tych, którzy sztukę czytania opanowują wolniej.

Zakupiliśmy też dla dzieci z dysleksją audiobooki z literaturą dziecięcą, wśród których są także szkolne lektury.

Zapraszamy do korzystania z tego księgozbioru.

Skip to content