46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Rozwiązanie Konkursu Plastycznego MOJA KORONA I SUKIENKA DLA MATKI BOŻEJ I JEJ SYNA

Z okazji Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Matki Bożej Częstochowskiej, redakcja „Promyczka Dobra” oraz Klasztor Ojców Paulinów z Jasnej Góry, ogłosili konkurs na artystyczny projekt  korony i sukienki Matki Bożej i Jej Syna. Konkurs ten, odbił się szerokim echem  w całej Polsce, ale i nie tylko, gdyż jury odnalazło wśród nadesłanych prac również adresy zagraniczne. Wszystkich nadesłanych prac było 1647.

Wszystkie nadesłane w terminie prace w specjalnej procesji zostały przyniesione do Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze ,a następnie w czasie mszy świętej  ofiarowane Panu Bogu przez ręce Maryi w dniu 5 maja 2017 roku. W intencji wszystkich uczestników modlono się w czasie mszy świętej oraz podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego.

Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza obejmowała dzieci z klas 0-3 a druga klasy 4-6. Przy tej okazji wspomnieć trzeba, że zdecydowana większość prac wykonana była na bardzo dobrym poziomie, a wiele z nich stanowiła swoiste perełki artystycznego popisu.

Jury w składzie :

Milenia Małecka-Rogal – redaktor „Promyczka Dobra” i dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu

Małgorzata Gromala – artysta plastyk

Marta Kowalik – nauczyciel Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu

Michał Legan – Paulin

Wacław Jagielski – artysta malarz,

przyznało nagrody i wyróżnienia . W gronie laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły,

nagrodzeni:

Bartosz Szturomski 4d,

Iga Legięcka 4b,

Sendrowska Malwina – 6b,

Kowalska Oliwia – 3 ,

Klemba Zuzanna – 3a,

Białkowska Julia – 3 d.

Wyróżnieni:

Grzegorczyk Paulina – 6b,

Kuśmierczyk Oliwia – 4e.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 1 czerwca 2017 roku w czasie Dnia Dziecka na Jasnej Górze. Prace nagrodzone eksponowane będą w Sali Rycerskiej, a wyróżnione w Sali Ojca Kordeckiego. Można je będzie podziwiać do końca wakacji.

Uczniów do konkursu przygotowywali –  nauczyciel religii Katarzyna Legięcka i nauczyciel plastyki Paweł Legięcki.

 

Skip to content