46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Dnia 19.04.17r. w Szkole Podstawowej Nr 4 odbyło się pasowanie klas I na członków SK LOP. Uczniowie klasy Ia i Ib pod opieką Pani L. Zielińskiej i Pani A. Owczarek chętnie uczestniczyli w zadaniach przygotowanych przez starszych kolegów i koleżanki z klasy 4d. Zadaniem małych ekologów było zapoznanie się z zadaniami podejmowanymi przez LOP, rozwiązanie krzyżówki ekologicznej, wysłuchanie wierszyków dotyczących ochrony przyrody, rysowanie i malowanie zwierząt oraz smakowanie i odgadywanie owoców. Na zakończenie mali ekolodzy zostali obdarowani legitymacjami LOP i zakładkami do książek oraz złożyli przyrodnicze przyrzeczenie :

Będziemy opiekować się zielenią w klasie, wokół szkoły, w domu i na osiedlu. Przyrzekacie?
…………..Przyrzekamy…………….

Będziemy opiekowali się zwierzętami. Przyrzekacie?
…………..Przyrzekamy…………….

Będziemy na lekcjach pilnie poznawali przyrodę. Przyrzekacie?
…………..Przyrzekamy…………….

Będziemy szanowali życie w każdej postaci – dżdżownicy i mrówki też. Przyrzekacie?
…………..Przyrzekamy…………….

Będziemy aktywnymi członkami szkolnego koła Ligi ochrony Przyrody Przyrzekacie?
…………..Przyrzekamy…………….

Pasowanie przeprowadziła i sprawozdanie opracowała : Aneta Woźniak (opiekun SK LOP w SP4)

Skip to content