46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

W piątek 7 października 2022 r. odbyło się uroczyste pasowania na ucznia najmłodszych członków naszej szkolnej społeczności.
Z tej okazji pierwszoklasiści przygotowali część artystyczną. Pięknie recytowali wiersze, zaśpiewali piosenki, zatańczyli oraz zaprezentowali swoją wiedzę o Polsce, Skierniewicach i naszej szkole. Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie na ucznia, którego dokonały wspólnie pani dyrektor Barbara Karwat, pani wicedyrektor Danuta Tartanus oraz przewodnicząca rady rodziców pani Olga Groszkowska. Każdy pasowany uczeń otrzymał legitymację szkolną, dyplom oraz pamiątkowy medal.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor gorąco podziękowała wszystkim rodzicom i wychowawcom, a w szczególności uczniom klas pierwszych, którym złożyła gratulacje i serdeczne życzenia. Pierwszaki otrzymały także życzenia i prezenty od szkolnej Rady Rodziców oraz starszych kolegów, którzy z radością powitali ich w naszej czwóreczkowej społeczności.

Skip to content