46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

W dniu 24 kwietnia z okazji Dnia Ziemi na terenie naszej szkoły odbyło się pasowanie uczniów klas I na członków Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Wychowawczynie klas: Ia- p. I. Wacławek, Ib- p. A. Owczarek, Ic- p. L. Zielińska, Id-    p. M. Owczarek oraz Ie- p. E. Jarzębska przeprowadziły zajęcia tematyczne, zgodnie z projektem edukacyjnym przygotowanym przez opiekunki Szkolnego Koła LOP – p. E. Jarzębską i p. A. Woźniak. Zadbały, by uczniowie pracując indywidualnie i zbiorowo z zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania, m.in.:
– Wykonanie plakatów pt. „Ziemia – moja planeta;
– Recytacja wierszy „Ziemia” i „Ziemio”;
– Odśpiewanie piosenki „Ziemia, wyspa zielona”.

Skip to content