46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

 W ramach szkolnych projektów edukacyjnych odbył się szereg działań z zakresu profilaktyki, w których udział wzięli: uczniowie, nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz Komenda Miejska Policji.
W dniach 27.03.2017 r. oraz 28.03.2017r. zrealizowane zostały przez wychowawców w klasach zajęcia na temat: asertywności, dyskryminacji i przestrzegania norm społecznych. Przez cały miesiąc kwiecień 2017r. w ramach kontynuacji projektów odbywają się spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji i pedagogami, którzy prowadzą zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Poruszana tematyka dotyczy profilaktyki: uzależnień od środków psychoaktywnych, odpowiedzialności prawnej w kwestii ich zażywania, zachowań ryzykownych, agresji, dyskryminacji oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni.

KONKURS PLASTYCZNY: „ STOP: AGRESJI, DYSKRYMINACJI I UZALEŻNIENIOM”

            Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału ze swoimi dziećmi w szkolnym konkursie z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, dyskryminującym i uzależnieniom. Forma i technika pracy dowolna (np. plastyczna/film/ książka/komiks/wg własnej inwencji twórczej). Termin składania prac konkursowych do wychowawców klas to: 5.05.2017 r.

Opracowała: Agata Żaczek

Skip to content