46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Rekrutacja 2023/24

Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2023/2024

Uchwała Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów

Uchwała Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

Uchwała Rady Miasta Skierniewice w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów

Skip to content