46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Dnia 19 września 2016r. odbyła się wycieczka uczniów klasy IVd Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Skłodowskiej- Curie w Skierniewicach do Arboretum oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie zajęć lekcyjnych. Umiejętność pracy w zespole polegająca na odkrywaniu sekretów natury w Muzeum Lasu i Drzewa przy wykorzystaniu zgromadzonych okazów. Zachęcanie do właściwego obcowania z przyrodą. Umożliwienie poznania przyrody w bezpośrednim z nią kontakcie.

Poruszając się ścieżkami ogrodu botanicznego uczestnicy wycieczki mijali ciekawe okazy drzew: pięknie przebarwione klony palmowe, okazałe sekwoje, ostrokrzewy, dąb korkowy i wiele innych.

W Muzeum Lasu i Drewna uczniowie z ciekawością zapoznawali się eksponatami zwierząt żyjących w okolicznych lasach, których najczęściej nie uda się spotkać w naturze. W salach muzeum znalazły się kolekcje ptaków i ssaków a wśród nich najmniejsza ryjówka malutka oraz okazały okaz orła bielika. Uczestnicy wycieczki pod opieką pracowników Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej z zaangażowaniem pracowali w grupach. Dwuosobowe zespoły pod zgromadzonymi okazami zdobywały informacje na temat: orła bielika, wykorzystania drewna klonu jaworu, ilości komarów zjedzonych nocą przez nietoperza itp. Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą praktyczną polegającą na znajomości policzenia wieku mamutowca oraz określenia rozpiętości skrzydeł.

Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Uczniowie pełni wrażeń i nowych wiadomości powrócili do swoich domów. Bardzo dziękujemy Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach za sfinansowanie wyjazdu do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie.

Opiekun Szkolnego Koła LOP w Szkole Podstawowej Nr 4w Skierniewicach.                   mgr Aneta Wożniak

Skip to content