46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

29 września odbyła się debata „Życie Naszej Szkoły”,w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu z klas IV- VI, opiekunowie samorządu a także Pani Dyrektor Barbara Karwat. Podczas spotkania uczniowie mieli okazje poznać podstawowe zasady pracy w samorządzie, doskonalili umiejętność podejmowania decyzji oraz opracowali model dobrego przedstawiciela społeczności uczniowskiej.

W drugiej części spotkania uczniowie zgłaszali w imieniu swoich klas propozycje działań, które chcieliby podjąć w obecnym roku szkolnym.Wszyscy byli do debaty świetnie przygotowani, zgłoszono wiele ciekawych propozycji na podstawie których zostanie opracowany szczegółowy harmonogram pracy.

Skip to content