46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

WSTĘP

„Wkręceni w czytanie!”- to projekt z zakresu edukacji czytelniczej skierowany w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.

Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej.

W Polsce systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników. Fakt, że dzieci mało czytają, przekłada się na ubożenie słownictwa uczniów, nieumiejętność wyrażania własnych myśli i sądów, dlatego istotne jest zachęcanie do czytania i wypracowywanie nawyków czytelniczych.

Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby.

W realizacji projektu niezbędne jest współdziałanie wszystkich nauczycieli.

CELE PROJEKTU

CEL GŁÓWNY:

PROMOCJA LITERATURY I CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
–  poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
– rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,
– przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
– doskonalenie umiejętności językowych,
– wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
– wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,
– zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,
– rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.,
– poznanie historii pisma, materiałów pisarskich, form książki, urządzeń służących komunikacji i ich roli w rozwoju cywilizacji,
– uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

ZADANIA DO REALIZACJI I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Wrzesień – radość z czytania niesie.

1. Opracowanie projektu i przedstawienie na zebraniu rady pedagogicznej – bibliotekarki.
2. Założenie Koła Przyjaciół Biblioteki dla uczniów klas V –VI – bibliotekarki.
3. Ogłoszenie projektu dla uczniów z zaprezentowaniem na plakacie i stronie internetowej szkoły harmonogramu działań  członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki, p. Jerzy Krokocki.
4. „Książkowe schody” – wyklejenie schodów cytatami o książkach i czytaniu – bibliotekarki, p. Adam Wenus.

Październik – z przeczytanymi książkami załóż dziennik.

1.  „Literacka mapa Polski” – wykonanie mapy Polski z naniesionymi miejscami urodzin autorów piszących książki dla dzieci, poprzedzone czytaniem fragmentów ich twórczości. – bibliotekarki, wychowawcy klas II.
2.  Założenie przez uczniów klas III dzienników przeczytanych lektur – bibliotekarki, wychowawcy klas III.

Listopad – z książkami bądź za pan brat.

Festiwal czytania wierszy i fragmentów książek – uczniowie klas V czytają uczniom klas I – bibliotekarki, nauczyciele poloniści, wychowawcy klas pierwszych.

Grudzień – nie ustawaj w czytania trudzie.

Poznajemy historię książki i pisma – obejrzenie prezentacji multimedialnej i poznanie przez uczniów klas IV ciekawostek związanych z książką – bibliotekarki.

Styczeń – mroźny – dla czytania zupełnie niegroźny.

Ślubowanie na czytelnika uczniów klas I – bibliotekarki.

Luty – z nowości już jesteś obkuty.

„Zaprezentuję ci moje ulubione książki”– przygotowanie przez chętnych uczniów z klas III – VI prezentacji multimedialnych opowiadających o ich ulubionych książkach – bibliotekarki przy współpracy z p. Danutą Tartanus, p. Adamem Wenusem i p. Jerzym Krokockim.

Marzec – czy ktoś ci czytania zakaże?

„Drzewo czytelnika” – ustawienie w głównym holu makiety drzewa, na której uczniowie przyczepiają liście z argumentami – „Czytam bo…”, „Książka to…”, „Czytanie daje mi…” – bibliotekarki, wychowawcy klas, p. Paweł Legięcki.

Kwiecień – plecień, bo przeplata – trochę książki, trochę lata.

1. „Maraton czytania” – uczniowie I – VI na Dzień Książki 23 kwietnia – bibliotekarki, wszyscy nauczyciele.

2. „Przeczytaliśmy – namalowaliśmy” – konkurs plastyczny dla uczniów klas VI na projekt okładki ulubionej książki – bibliotekarki, p. Paweł Legięcki.

3. Konkurs czytelniczy dla uczniów klas II „”Niebieski koralik Karolci”.

W maju – książki pod drzewami rozkwitają.

1. „Pogubione literki w trawie – piknikowe czytanie” – czytanie ulubionych książek uczniów z nauczycielami i rodzicami na łonie przyrody – spacery, rajdy rowerowe, pikniki – bibliotekarki, wychowawcy.

2. Podsumowanie projektu „Wkręceni w czytanie!” – wystawa okładek i dzienników lektur, obejrzenie prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów, przedstawienie teatralne.

Czerwiec, lipiec, sierpień – poległeś, już czytania nie przerwiesz.

„Z książką na wakacje!” – wypożyczenia książek do czytania na wakacje.

EWALUACJA

– obserwacja przez nauczycieli poziomu aktywności uczniów na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu,
– statystyka biblioteczna,
– liczba uczestników konkursów, prace konkursowe,
– opinie uczniów, rodziców, nauczycieli.

Skip to content