46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sp4sk@op.pl

Stołówka

UWAGA

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonuje w godzinach 7.15-16.30 w budynku A przy ul.Jasnej 30 oraz w budynku B przy ul. Szarych Szeregów.

W budynku A przy ul. Jasnej 30 obiady wydawane są: 11.30-11.45 – klasy II,III,IV

(Dzieci z kl. II i III mogą również zjeść obiad na następnej przerwie)

12.30-12.50 – klasy IV,V,VI

( W wyjątkowych sytuacjach uczniowie kl. IV-VI mogą zjeść obiad na pierwszej przerwie obiadowej)

STOŁÓWKA W BUDYNKU „A” PRZY ULICY JASNEJ tel. 46 833 27 38

Szanowni Rodzice!

Informacja o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu będzie przesyłana do Państwa w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca. Będzie ona przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Należność za obiady proszę wpłacać do 15-go każdego miesiąca WYŁĄCZNIE przelewem na numer konta 92 1020 3352 0000 1802 0193 6582, w kwocie, którą otrzymacie Państwo w wiadomości.

W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 8,30 w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło obiadu.

NUMER TELEFONU: 510 247 089 STOŁÓWKA W BUDYNKU „B” PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW

Szanowni Rodzice!

Informacja o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu będzie przesyłana do Państwa w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca. Będzie ona przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Należność za obiady proszę wpłacać do 15-go każdego miesiąca WYŁĄCZNIE gotówką w sekretariacie szkoły przy ulicy Szarych Szeregów, w kwocie, którą otrzymali Państwo w wiadomości.

W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 8,30 w dniu, w którym dziecko nie będzie jadło obiadu.

JADŁOSPIS: (Budynek A)

Jadłospis (Budynek B)