46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Uczniowie klasy VI a oraz VI e pod opieką p. Agaty Kapuścińskiej, p. A, Mularczyk i p. K. Anyszko uczestniczyli 3 października 2022 roku w pieszym rajdzie po Bolimowskim Parku Krajobrazowym.

Celem rajdu było uświadomienie uczniom potrzeby tworzenia obszarów ochrony najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt w celu zapewnienia ich bytowania w przyszłości, rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości na przyrodę. Dodatkowo utrwalanie nazw drzew i zwierząt występujących w lesie oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Bolimowski Park Krajobrazowy powstał w 1986 roku,  obejmuje ponad 23 tysiące hektarów, a 60 % terytorium to las. Bolimowski Park Krajobrazowy położony jest na granicy dwóch województw: łódzkiego i mazowieckiego. Obejmuje kompleksy leśne, rzekę Rawkę, tereny podmokłe, torfowiska, łąki z bogactwem flory i fauny.

Podczas lekcji terenowej uczniowie przemierzali piesze, konne i rowerowe ścieżki wyznaczone na terenie parku. Panie leśnicze z Nadleśnictwa Skierniewice dzieliły się z uczniami wiedzą na temat otaczającej przyrody. Uczniowie dowiedzieli się jakie gatunki drzew rosną w leśnictwie. Rozpoznawali rośliny na podstawie liści, owoców i kory. Wykonali zadanie polegające na wypełnieniu wniosku o uznanie drzewa za pomnik przyrody. W tym celu określi lokalizację drzewa, podali jego nazwę, oszacowali wysokość i wiek, zmierzyli obwód i ocenili stan zdrowotny.

Dzięki paniom leśniczym uczestnicy rajdu poznali, jakie zwierzęta występują w Bolimowskim Parku Krajobrazowym oraz dowiedzieli się w jaki sposób dostosowały się do życia lesie. Uczniowie wypatrywali na ścieżkach łosia, sarny, lisa, zająca, a nawet rysia. Na podstawie śladów zostawionych na ścieżce i odgłosów rozpoznawali zwierzęta.

Ten spędzony w Bolimowskim Parku Krajobrazowym podczas rajdu pieszego był aktywną formą zajęć, w których uczniowie mieli szansę dotknąć, poczuć i poznać przyrodę wszystkimi zmysłami. Bogatsi o zdobytą wiedzę uczniowie wczesnym popołudniem zakończyli rajd i wrócili do szkoły.

Dziękujemy paniom leśniczym, wszystkim uczestnikom i opiekunom za wspólną zabawę podczas rajdu.

Skip to content