46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

„Budowanie myślących klas na lekcjach matematyki” – to warsztaty, w których uczestniczyły trzy nauczycielski z naszej szkoły, pani Małgorzata Górecka, Katarzyna Nowosad oraz Beata Wyszogrodzka. Metodę „Myślącej klasy” opracował Peter Liljedahl – profesor edukacji matematycznej na Uniwersytecie w Vancouver. Jej celem jest zaangażowanie jak największej liczby uczniów w proces rozwiązywania problemów matematycznych.
Podstawowe czynniki „Myślącej klasy” to między innymi interesujące zadania, praca uczniów w trzyosobowych grupach i zapisywanie rozwiązań na ścieralnych, pionowych tablicach.
W lekcjach matematyki, prowadzonych tą metodą uczestniczyły z dużym zaangażowaniem dzieci klas 4C, 5B i 5C.
Czy udało się stworzyć myślącą klasę? Chyba tak, bo większość uczniów rozwiązała zadanie otwarte z próbnego egzaminu ósmoklasisty!

Skip to content